Antwort ne demek? Antwort nedir? Antwort anlamı - nedemek.org

Almanca  Almanca » Türkçe Türkçe
  • Almanca

   Antwort

   Türkçe

   cevap; yanıt

  • Türkçe

   en{'antvort} e cevap, yanıt, karşılık

  • Türkçe

   [die] cevap, yanıt, karşılık

  • Türkçe

   / cevap. mukahcle, karsilik; die ~ au/diese Frage bu soriiniin cevabi; /(:/; rief ihn, aber er gab keine ~. (^aginlim scsienmedi (od. cevap (ses) vennedi). keine ~ erhalten cevapsiz kalmak; Schweigen ist auch e-e ~. Süküt ikrardau gelir. e-e {reche ~ geben (Kind e-m Erwachsenen) karsilik vermek; Das war e-e gute ~/ Bu cevap iyi kacti! um die - nicht verlegen sein hazircevap olm., cevabi dayamah; sipmisi yapistirmak; keine ~ schuldig bleiben laf altinda kalmamak; cevap vermekten geri kalmamak; Rede und ~ stehen hesap vermek; e-e ~ wissen cevap bul- mak °en (auf) l. bse cevap vermek;.. . cevabmda bulunmak 2. (auf e-n Ruf) ses vermek; seslenrnek °Iich (bse) cevaben; cevap (od. karsilik) olarak -note / pol. cevabi nota; cevap notasi -schein m (Post) cevap kuponu -schreiben n cevabi (karsihkli) mektup -telegramm n karsillkli telgraf

  • Türkçe

   (en.) (e.) ('antvort)
   cevap, yanıt, karşılık

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.