All ne demek? All nedir? All anlamı - Ne Demek? nedemek.org

İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
  • İngilizce

   all

   İngilizce

   n. every one, whole, total
  • İngilizce

   adj. each; every; whole of
  • İngilizce

   adv. totally; completely
  • İngilizce

   pron. everything; total, whole
İngilizce  İngilizce » Türkçe Türkçe
  • İngilizce

   all

   Türkçe

   (ADJ.)
   [ɔːl]
   bütün, tüm, hep, her, saf, katışıksız, özbeöz
  • Türkçe

   (ADV.)
   [ɔːl]
   alayı, hepsi, tamamen, bütünüyle, hep, büsbütün
  • Türkçe

   (N.)
   [ɔːl]
   herkes, her şey, hepsi
  • Türkçe

   s. bütün, tüm; hepsi: All roses have thorns. Bütün güller dikenlidir. He worked all day. Bütün gün çalıştı. i. hepsi: All of us went. Hepimiz gittik. Pour it all out. Hepsini dök. z. tamamıyla: He was all alone. Yapayalnızdı. dressed all in red tepeden t
  • Türkçe

   tüm, bütün; her; hepsi, tümüyle, bütünüyle, tamamen; her iki taraf, her sey, herkes, her biri
  • Türkçe

   bütün
  • Türkçe

   alayı
  • Türkçe

   büsbütün
  • Türkçe

   bütünüyle
  • Türkçe

   hep
  • Türkçe

   hepsi
  • Türkçe

   her şey
  • Türkçe

   her
  • Türkçe

   herkes
  • Türkçe

   katışıksız
  • Türkçe

   saf
  • Türkçe

   tamamen
  • Türkçe

   tüm
Almanca  Almanca » Türkçe Türkçe
  • Almanca

   All

   Türkçe

   evren
  • Türkçe

   [das] evren, kâinat
  • Almanca

   all

   Türkçe

   {al} bütün her .
  • Türkçe

   - bütün, hep, ciimle, k.Ufe, bilumiim, mecinu, hilciimle; -e lupsi; -e beide ıht ikisi; -e drei jährt: her üc senode bir; ° dus liat er geleistet, lin isicri hrp o gördü. -f nur erdenk- lichen Anstrengungen mac/ien var kuvveti paziya vermek; Sie gingen -e zusammen weg. Toptan gittilcr. -e Bücher hütiin kitaplar; kitaplann inccniiiii; wir -e hepimiz, cümleiniz; -e Leute katini alcm; ClinilL alein; -e zusammen hep birden; hep bir agizia; -e Achtung! Allah Allah! Levhasallah! -f nasenlang il.ide bir; Da hart sich doch –es auf! F I;u k.-idan da fazia! Sn weit wäre -es glitt Buraya kadar her sey yulutida. üıps (\(-c;,. Hepsi Im kadar! Wer -es? Kinilcr? -es zu seiner Zeit! Her sey vaktinde gerek! Oo;inadik oglana d(in bicilniez. Spr. Demir tavinda, dil- her cagmda. Spr. mehr als –es andere hepsindcn ziyade; lind uüS noch -es mehr! var ogiii var! -es oder nichts! Va hep ya hic! Ya taht ya tahta! i.r packle -es zusammen und sciiaffle es fürt. Sandik scpet topladi götürdü. -es aufzählen sayip dökmek; -es Gute! Hosca k
  • Türkçe

   (al)
   1. bütün her
   1. dünya, evren; bütün

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır. "Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelimelerin sesli sözlük telaffuzlarını dinleyebilirsiniz. Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir..