Akim ne demek? Akim nedir? Akim anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   Akim

   Türkçe

   Hukuk Terimleri


   Başarısız, sonuçsuz.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   (C.: Akâm-Ukum) İçinde giyecek olan büyük çuval.

  • Türkçe

   akim

   Türkçe

   sıfat, eskimiş (aki:m) Arapça akim
    
   1 .    Kısır, verimsiz, döl veremeyen.  
   2 .    Sonuçsuz, başarısız.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   akim kalmak

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   sf. (aki:m) esk. 1. Kısır, verimsiz, döl veremeyen. 2. Sonuçsuz, başarısız.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Hâkim

  • Türkçe

   Osmanlıca


   (C.: Akâm-Ukum) İçinde giyecek olan büyük çuval

  • Türkçe

   akım

   Türkçe

   isim
    
   1 .    Akma işi.  
   2 .   fizik  Hava, su gibi akışkan maddelerin veya elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, cereyan:
          "Gecenin hummalı sessizliği kulaklarında yüksek voltajlı bir elektrik akımı gibi vınlıyordu."- A. İlhan.  
   3 .    Sanatta, siyasette, düşünce hayatında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, cereyan tarz.  
   4 .   coğrafya  Debi.

   Birleşik Sözler

   akımölçer
   akım ölçümü
   akımtoplar
   hava akımı
   indükleme akımı
   kol akımı
   kültür akımı
   trafik akımı

  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


  • Türkçe

   Coğrafya Terimleri Sözlüğü


   Bir akarsuyun herhangi bir kesiminde saniyede geçirdiği suyun oylumu : m3/sn.

  • Türkçe

   Divanü Lügatit-Türk


   sel, akıntı

  • Türkçe

   Fizik Terimleri Sözlüğü


   Bir iletken özdek içinde özgür eksiciklerin, eksi ve artı üşerlerin elektriksel alan etkisi ile akışları.

  • Türkçe

   Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü


   Birim zamanda, dik bir kesitten geçen özdek, kıvıl yük vb. ilişkin nicelik.

  • Türkçe

   Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü


   Elektriğin bir yöne akışı.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Akma işi. 2. fiz. Hava, su vb. akışkan maddelerin veya elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, cereyan: ?Gecenin hummalı sessizliği kulaklarında yüksek voltajlı bir elektrik akımı gibi vınlıyordu.? -A. İlhan. 3. Sanatta, siyasette, düşünce hayatında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, cereyan, tarz: Gerçekçilik akımı. 4. coğ. Debi.

  • Türkçe

   Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü


   (Resim, Heykel, Mimarlık) İlk kez 19. y.y.ın birinci yarısında başlayan ve üslûp niteliğini taşımayan sanat görüşü. Örn: Gerçekçilik, gerçeküstücülük gibi.

  • Türkçe

   Kimya Terimleri Sözlüğü


   Elektrik yükünün aktarım hızı.

  • Türkçe

   Kimya Terimleri Sözlüğü (II)


   Bir iletkenden bir saniyede geçen yük miktarı. SI sisteminde birimi amperdir.

  • Türkçe

   Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü


   Sinema/TV. Bir iletken boyunca elektronların deviniminden oluşan durum.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Meyil, suya akış imkânı veren eğim: Bu damın akımı yok.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Ayağın üstü.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Saygılı, iyi eğitim görmüş çocuklar için seslenme ünlemi: Akım, sen bize neden gelmez oldun.

  • Türkçe

   Uygulayım Terimleri Sözlüğü


   1. genel uygulayım: bk. akıntı. 2. fizik: Birim zamanda dik bir kesitten geçen özdek, elektrik yükü vb. ilişkin nicelik.

  • Türkçe

   Yazın Terimleri Sözlüğü


   Yazınsal yönelim ve yönsemelere verilen ad.

  • Türkçe

   Yerbilim Terimleri Sözlüğü


   Bir akarsuyun, belli bir noktadan zaman biriminde geçirdiği su.

  • Türkçe

   Akım

   Türkçe

   Teknik Terimler - Elektroteknik


  • Türkçe

   Akîm

   Türkçe

   Osmanlıca


   Neticesiz, sonu yok. Beyhude. * Yağmur getirmeyen rüzgar. * Çocuğu olmayan, kısır. Doğurmayan (kadın), doğurtmayan (erkek).

  • Türkçe

   akîm

   Türkçe

   Osmanlıca


   kısır, verimsiz, neticesiz.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   Neticesiz, sonu yok. Beyhude. * Yağmur getirmeyen rüzgar. * Çocuğu olmayan, kısır. Doğurmayan (kadın), doğurtmayan (erkek

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   akim

   İngilizce

   1. sterile, barren, childless. 2. fruitless, unproductive, unsuccessful. –– kalmak to fail, come to naught.

  • İngilizce

   fruitless, sterile kısır, verimsiz; futile, unsuccessful

  • Türkçe

   akım

   İngilizce

   1. current. 2. trend, movement. 3. rate of flow, volume. –– çevirgeci power switch.

  • İngilizce

   (N.)
   current, trend, flow, stream, movement

  • İngilizce

   (Pref.)
   rheo

  • İngilizce

   current cereyan; trend, movement cereyan, tarz

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   akım

   Almanca

   Strom m; Strömung f

  • Almanca

   r Strom, e Strömung.

  • Almanca

   Richtung [die], Strom [der], Strömung [die]

  • Almanca

   Strom, Strömung

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   akım

   Fransızca

   courant [le]

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   akım

   Japonca

   denryuu

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   akım

   Kazakça

   ağım

  • Kazakça

   ağıs

Kazakça  Kazakça » Türkçe Türkçe
  • Kazakça

   äkim

   Türkçe

   amir

  • Türkçe

   belediye başkanı

  • Türkçe

   vali

  • Türkçe

   yargıç

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.