şeytan ne demek? şeytan nedir? şeytan anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   şeytan

   Türkçe

   isim Arapça şeytan
    
   1 .    Din kitaplarına göre isyancı meleklerin, kötü ruhların başı olarak nitelenen varlık.  
   2 .  mecaz  Kötü düşünce, kötü niyet.  
   3 .  sıfat, isim, mecaz  Çok kurnaz, uyanık (kimse).


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   şeytana külâhı (veya pabucu) ters giydirmek
   şeytan aldatmak
   şeytana parmak ısırtmak
   şeytana uymak
   şeytan azapta gerek
   şeytan diyor ki
   şeytan dürtmek
   (birinden) şeytan elini çekmiş
   şeytan geçmiş gibi
   şeytan gibi
   şeytan görsün yüzünü
   şeytanın bacağını (veya ayağını) kırmak
   şeytanın gör dediği
   şeytanın işi yok
   şeytanın kıç bacağı (veya art ayağı)
   şeytanın yattığı yeri bilmek
   şeytan kandırmak
   şeytan kulağına kurşun
   (bir kimsede) şeytan tüyü (olmak)

   Birleşik Sözler

   şeytanarabası
   şeytan bezi
   şeytan çekici
   şeytan elması
   şeytanfeneri
   şeytanılâin
   şeytaniğnesi
   şeytaniğnesigiller
   şeytan kuşu
   şeytanminaresi
   şeytan otu
   şeytan örümceği
   şeytansaçı
   şeytan şalgamı
   şeytan taşlama
   şeytantersi
   şeytan tırnağı
   şeytan uçurtması    

  • Türkçe

   Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü


   Halk efsanelerinde ve sonraki büyük dinlerde kötülüğün simgesi. Tiyatroda bu roly oynayanlar, bütün yanlarında korkunç yüzler bulunan deriden özel giysiler giyerlerdi.

  • Türkçe

   Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü


   Türk kukla tiyatrosunda kötü ruh simgesi olan tip.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. din b. Hz. Âdeme secde etmediği için cennetten kovulan, insanları Allahın emirlerine karşı kışkırtan, kötülüğe yönelten cin, iblis. 2. mec. Kötü düşünceli, kötü niyetli kimse. 3. sf. mec. Çok kurnaz, uyanık (kimse).

  • Türkçe

   Tiyatro Terimleri Sözlüğü


   Halk efsanelerinde ve Goethenin "Faust" adlı yapıtında "meplins topheles". Orta Çağ oyunlarında kötülüğün simgesi. Bu rolü oynayanlar, her yanında çirkin yüzler bulunan deriden giysiler giyerlerdi.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   İblis. (Cenab-ı Hakk'ın emrine isyan ettiğinden rahmetinden kovulmuş, şerleri ve muzır şeyleri temsil eder ve ateşten yaratılmıştır. Bütün melekler Cenab-ı Hakk'ın emriyle Hazret-i Âdem'e secde ettiği halde Ş

  • Türkçe

   Şeytan

   Türkçe

   Osmanlıca


   "İblis. (Cenab-ı Hakk'ın emrine isyan ettiğinden rahmetinden kovulmuş, şerleri ve muzır şeyleri temsil eder ve ateşten yaratılmıştır. Bütün melekler Cenab-ı Hakk'ın emriyle Hazret-i Âdem'e secde ettiği halde

  • Türkçe

   şeytân

   Türkçe

   Osmanlıca


   insanı azdırmaya çalışan görünmez yaratık.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   şeytan

   İngilizce

   1. Satan, the Devil, Sheitan, Shaitan. 2. devil, fiend, demon. 3. crafty and malevolent person. 4. clever and mischievous child. 5. crafty and malevolent (person). 6. clever and mischievous (child). –– aldatmak 1. to yield to the devil in one, let the devil get the better of one, yield to temptation. 2. to have a wet dream. ––ın art ayağı little devil, clever and mischievous child. ––ın ayağını/bacağını kırmak finally to begin to do something after numerous delays, get the show on the road at last. –– azapta gerek. colloq. It serves him right./His chickens have come home to roost. –– bacaklı colloq. short-legged. ––a çarık giydirmek to be smart enough to outwit the devil himself. –– çekici little devil, clever, agile, and mischievous child. –– diyor ki .... The devil in me tells me to (do something I know I shouldn´t do). –– dürtmek /ı/ for the devil suddenly to catch one unawares and make one do something one shouldn´t. ––ı eşeğe ters bindirmek to be devilishly clever, be smart enough to outwit the devil himself. –– feneri Chinese lantern, Japanese lantern (a paper lantern). –– gibi very clever (person). –– görsün yüzünü. colloq. He can go to the devil for all I care; I don´t want to see him. ––ın işi yok. colloq. The devil had nothing to do with it; it´s just a case of sheer bad luck. –– kösteği a hobble. –– kulağına kurşun! Knock on wood! (said when speaking of something that´s going well). ––a külahı/pabucu ters giydirmek to be clever enough to outwit the devil himself. ––a parmak ısırtmak to outdo the devil himself in wickedness. –– şeytan devilishly; very mischievously. –– taşlamak to stone the Devil (done at Mecca by pilgrims as a part of the hajj). ––ları tepesine çıkmak /ın/ to get very angry. –– tüyü a certain something about someone that makes him/her irresistibly attractive. –– uçurtması a small paper kite. ––a uymak to let the devil get the better of one, yield to temptation. ––ın yattığı yeri bilmek 1. to know some astounding things. 2. to be exceedingly clever and alert.

  • İngilizce

   (ADJ.)
   artful, crafty, cunning, sly, wily

  • İngilizce

   (N.)
   devil, the evil one, Dickens, daemon [Brit.], demon, deuce, Prince of Darkness, archenemy, arch-fiend, cloven foot, cloven hoof, the old dragon, the Enemy, fiend, the Tempter, Lucifer

  • İngilizce

   Satan, the Devil; demon, devil; crafty, cunning, sly

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   şeytan

   Almanca

   verschlagen, raffiniert.

  • Almanca

   Dämon [der], Satan [der], Teufel [der]

  • Almanca

   Teufel, Satan

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   şeytan

   Fransızca

   démon [le], diable [le]

  • Fransızca

   diable

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   şeytan

   Azerice

   şeytan

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   şeytan

   Lehçe

   diabeł

  • Lehçe

   szatan

Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   şeytan

   Japonca

   oni

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   şeytan

   Arnavutça

   1. djall
   2. dreq
   3. gogol

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   şeytan

   Kazakça

   demon

  • Kazakça

   ıbılıs

  • Kazakça

   saytan

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   şeytan

   Türkçe

   şeytan

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.