şeritler ne demek? şeritler nedir? şeritler anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   şeritler

   Türkçe

   çokluk, isim, zooloji
        Vücutları şerit biçiminde ve parçalı olan, asalak olarak insan veya hayvanların bağırsaklarında yaşayan yassı solucanlar takımı.

  • Türkçe

   Asalakbilim Terimleri Sözlüğü


   bk. şeritgiller.

  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


  • Türkçe

   Biyoloji Terimleri Sözlüğü


   Çok hücrelilerden (Metazoa), birincil ağızlılar (Protostomia) filumunun, ilkel solucanlar (Scolecida) dalının, yassı solucanlar (Platyhelminthes) sınıfından bir takım. Ergin hâlde omurgalı hayvanların bağırsaklarında iç asalak olarak yaşayan, vücutları baş ve boyundan oluşan skoleks ile proglotis denilen bölmelerden yapılmış, başta konağa tutunmak üzere, çengeller ve çekmenler bulunan, er dişi, gelişmeleri sırasında kancalı küre (onkosfer) ve keseli larva (sistiserkus) evrelerini geçiren, sığır tenyası (Taenia saginata), domuz tenyası (T.solium), köpek tenyası (T.echinococcus), balık tenyası (Dibothriocephalus latum) iyi bilinen türleridir. Tenyalar.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   ç. a. hay. b. Vücutları şerit biçiminde ve parçalı olan, asalak olarak insan veya hayvanların bağırsaklarında yaşayan yassı solucanlar takımı, şeritgiller.

  • Türkçe

   Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü


   Platyhelmintes şubesinde bulunan skoleks, proliferasyon bölgesi ve strobiladan meydana gelmiş, dorsoventral basık sindirim sistemi bulunmayan hermafrodit, şerit benzeri, uzun, yassı ve boğumlu bağırsak asalakları, sestodlar.

  • Türkçe

   Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


   Cestoidea sınıfında gerçek şeritleri içeren alt sınıf, Eucestoda, Cestoda. Bu alt sınıfta bulunan türlerin erişkinleri alttan üstten basık, genellikle beyaz opak görünüme sahip, omurgalıların sindirim sisteminde yaşayan (Archigetes türleri hariç), polizoik (Caryophyllidea ailesindeki Caryophyllaeus laticeps ve Spathebothriidea ailesineki türler hariç), protandrik hermafrodit (Dioecocestidae ailesinde bulunan türler hariç), uzunluğu 1 mm ile 25 m arasında değişen canlılardır. Vücudları genellikle skoleks, proliferasyon bölgesi ve birkaç ila dört bin halkadan oluşan strobiladan meydana gelmiştir. Erişkinler omurgalıların sindirim sitemi ve ilgili kanallarında parazitlenirken, larvalar (sistiserkus, sönurus, hidatit, sparganum) çeşitli organ ve dokularda bulunabilmektedirler. 11 takımın ikisi (Pseudophyllidea ve Cyclophyllidea) insan ve hayvanlarda parazitlenen türleri içermektedir.

  • Türkçe

   Zooloji Terimleri Sözlüğü


   (karşılık: tenyalar, Cestodes), (Yun. kestos = kemer): Çokgözeli hayvanlardan birincil-ağızlılar (Protostomia) filumunun ilkel-kurtlar (Scolecida) dalının yassıkurtlar (Plathelminthes) sınıfından bir takımı.Ergin halde omurgalı hayvanların bağırsaklarında iç-asılak olarak yaşarlar. Vücutları baş ve boyundan oluşan bir skoleks ile buna eklenmiş bulunan ve proglotis denen bölmelerden yapılmıştır. Başta, konağa tutunmak üzere, çengeller ve çekmenler bulunur. Erdişidirler. Gelişmeleri sırasında kancalı küre (onkosfer) ve kabarcıklı kurt (sistiserkus) denen larva evreleri vardır. Sığır tenyası (Taenia saginata), domuz tenyası (T. solium), köpek tenyası (T. echinococcus), balık tenyası (Dibothriocephalus latum) iyi bilinen türleridir.

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   şeritler

   İngilizce

   (N.)
   piping

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.