üsul ne demek? üsul nedir? üsul anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   Usul

   Türkçe

   Hukuk Terimleri


   Yöntem; yol yordam; bir işin yapılma süreci; bir işlemin yapılmasına ilişkin olarak izlenecek yol; prosedür.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   (Asıl. C.) Ana, baba. Cedler. * İstinadgâh. * Râcih delil, kaide. Asıllar, kökler, temeller. Bir ilmin asıl mevzuundan önce öğrenilmesi lâzım gelen esaslar. Bir hedefe ulaşmak için tutulan düzenli yol. * Tarz

  • Türkçe

   usul

   Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   (III) zf. esk. 1. Alçak sesle: “Ala gözlü benli dilber / Usul söyle söz ederler” -Karacaoğlan. 2. Yavaş bir biçimde.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   (I) ç. a. (usu:lü) 1. Kökler, asıllar. 2. huk. Bir kimsenin ana, baba, dede ve nineleri.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   (II) a. (usu:lü) 1. Bir amaca erişmek için izlenen düzenli yol, tutulan yol, yöntem, tarz: “Kendine baktırmak için güzel usul doğrusu.” -H. Taner. 2. Bilimde belli bir sonuca erişmek için, belli ilke ve kurallara göre izlenen yol, metot. 3. huk. Bir yasama veya idare işleminin hazırlanması, yapılması veya yürürlüğe konması sırasında uyulması gereken hükümler ve izlenecek yollar. 4. müz. Klasik Türk müziğinde tempo: “Kendilerine nota, usul filan öğretilecek olursa bunlardan çok şey beklenebilir.” -O. C. Kaygılı.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Yakışıklı: “Yiğidin yarı da genççe olmalı Boyu usul, beli ince olmalı” (Karacaoğlan).

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Kadınların kıldıkları sabah namazı.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Us. || usli geşmek /getmek: kendinden geçmek; açlıktan vb. gözleri kararmak, bayılmak

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   < Ar. usûl: usul

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Uzun, salınan

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   ( < us+ul) Yavaş, sessiz, sakin

  • Türkçe

   usûl

   Türkçe

   Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü


   1) asıllar, kökler (karş. fürû). 2) süreç (Prozess, Verfahren, procédure).

  • Türkçe

   Osmanlıca


   tarz, metod, yol, düzen, temel, asıl, esas.

  • Türkçe

   usül

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   (< Ar. usûl) usûl, yöntem

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   usul

   İngilizce

   -lü 1. method, system, procedure, way. 2. mus. rhythmic pattern, rule which regulates the metric structure of a composition. ––ü dairesinde properly, in the proper way. ––üne göre in a proper fashion, properly. –– hukuku law of procedure. –– tutmak classical Turkish mus. to beat time. –– ve adap proper way, proper procedure.

  • İngilizce

   (ADV.)
   gently, quietly

  • İngilizce

   (N.)
   method, procedure, way, technique, process, system, order, brand, cut, formality, modus, observance, practice, rite, usage, wise

  • İngilizce

   method, way yöntem, tarz; tempo, time

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   usul

   Almanca

   Art f; Manier f; Methode f

  • Almanca

   e Methode, e System; müz. r Takt.

  • Almanca

   Art [die], Manier [die], Praktik [die], Weg [der], Weise [die], Prozedur [die], Verfahren [das]; Takt [der], Tempo [das]

  • Almanca

   Methode, System; (müz.) Takt

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   usul

   Fransızca

   manière [la], ordre [le], procédé [le], ton [le]

Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   usul

   Arnavutça

   mënyrë

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   usul

   Kazakça

   ädis

  • Kazakça

   täsil

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   üsul

   Türkçe

   yöntem

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.