çağ ne demek? çağ nedir? çağ anlamı - nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   çağ

   Türkçe

   isim
    
   1 .    Zaman parçası, vakit:
          "Diken sanma aramızda, zamanı / O ki yaşamak aynı çağı güzel."- F. Halıcı.  
   2 .    Hayatın çocukluk, gençlik gibi türlü dönemlerinden her biri, yaş:
          "Yazık ki delikanlılık çağını çoktan aşmıştır; şakaklarına kır düşmüştür; ayrıca hastadır."- R. H. Karay.  
   3 .    Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, devir:
          "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.  
   4 .    Tarihin ayrıldığı dört büyük bölümden her biri, kurun.  
   5 .  mecaz  Bir şeyin uygun, elverişli zamanı:
          "Kendi çocuğu daha evlenecek çağda olmadığına göre kim bilir kimleri baş göz etmiştir."- S. F. Abasıyanık.  
   6 .   jeoloji  Bir katmanın oluştuğu süre.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   çağ açmak
   çağı geçmek
   çağın gerisinde kalmak
   çağını aşmak

   Birleşik Sözler

   çağ dışı
   altın çağ
   antik çağ
   Birinci Çağ
   Dördüncü Çağ
   Eski Çağ
   İkinci Çağ
   İlk Çağ
   Orta Çağ
   Üçüncü Çağ
   Yakın Çağ
   Yeni Çağ
   altın çağı
   atom çağı
   bulûğ çağı
   buzul çağı
   emekleme çağı
   emeklilik çağı
   gelinlik çağı
   olgunluk çağı
   Yontma Taş Çağı      

  • Türkçe

   Coğrafya Terimleri Sözlüğü


   "Dördüncü çağ", "gençlik çağı" örneklerinde olduğu gibi, yerine göre yerbilim evrelerine verilen ad.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Zaman dilimi, vakit. 2. Hayatın çocukluk, gençlik vb. dönemlerinden her biri, yaş: “Yazık ki delikanlılık çağını çoktan aşmıştır, şakaklarına kır düşmüştür, ayrıca hastadır.” -R. H. Karay. 3. Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, devir: “Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz.” -F. R. Atay. 4. Tarihin ayrıldığı dört büyük bölümden her biri, kurun: İlk Çağ. Orta Çağ. Yakın Çağ. Yeni Çağ. 5. jeol. Bir katmanın oluştuğu süre.

  • Türkçe

   Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü


   zaman (zeman).

  • Türkçe

   Tarih Terimleri Sözlüğü


   1. Belirli özellikleri göz önünde tutularak ele alınan zaman bölümü. 2. Dünya tarihinin incelenmesini kolaylaştırmak için ayrılan dört göreli bölüm: İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ.

  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Lavabo, banyo.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Şemsiye teli.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Kağnının yan taraflarına, yükün düşmemesi için konulan ağaçlar

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. bk. cağ (IV)-1. 2. Musluk.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1.bk. cağ (II). 2. Çorap tığı. 3. Yün eğirmekte kullanılan iğin tepesindeki çengel. 4.bk. cağ (V)-2.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Saat.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Saz.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Yaprakları hayvanlara yedirilen bir bitki.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Şıra süzmeye yarayan tahta tekne.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Kümes hayvanlarının erkeklik uzvu. 2. Erkek danaların erkeklik organının üzerini örten tüylü deri.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Bebek, çocuk.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Altyapı, kanalizasyon. 2. Ev içinde taş banyo.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Çağ, yaş

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Kağnının kanat kapağı (Çayağzı)

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Bir buçuk karış uzunluğunda çubuktan mamul kebap şişi. 2. Aynı büyüklükte, çorap vb. örmekte kullanılan şiş

  • Türkçe

   Yazın Terimleri Sözlüğü


   Yazında, sanatta dünya görüşü, sanat anlayışı ve tutumu vb. bakımından temel özellikler gösteren zaman: Klasikler çağı, divan çağı, rokoko çağı, yeni çağ, çağımız...

  • Türkçe

   Yerbilim Terimleri Sözlüğü


   Bir katmanın oluştuğu zaman süresi.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   Zaman, vakit, esnâ, hengâm, mevsim. * Yaş. * Boy, kamet, tenâsüb, lüzumu derece semizlik.* Devir, tarih çağları. (İlkçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınça

  • Türkçe

   cag

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Büyük bez veya deri torba, tuluk.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Parmaklık, korkuluk

  • Türkçe

   cağ

   Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   (I) a. hlk. Parmaklık, korkuluk.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   (II) a. hlk. Büyük bez veya deri torba, cav.

  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   (III) a. hlk. 1. Lavabo, banyo. 2. Hamam, duş, banyo vb. yerlerde atık suyun akmasını sağlayan delik.

  • Türkçe

   Tarama Sözlüğü


   bk. çağ (I).

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Av çantası. 2. Tütün ve para koymaya yarayan kese. 3. Büyük bez veya deri torba, tuluk. 4. Büyük çuval.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Dokuma tezgâhında kullanılan yassı tahta veya saçdan makara.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Lavabo, banyo. 2. Çamaşır teknesi. 3. Su yolu.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Çorap şişi. 2. Şemsiye teli. 3. bk. çığa (I)-1.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   1. Kağnının yan taraflarına, yükün düşmemesi için konulan ağaçlar. 2. Ekin taşımaya yarayan kızakların altına konulan çatal ağaçlar.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Baldır kemiği.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Gelinlerin ve genç kızların düğünlerde başlarına süs olarak taktıkları parlak renkli tel veya tüy.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Meni.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Örgü şişi.

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   < Sanskritçe cakra: Kısa örgü şişi; simetrik dizilişli tahta, demir çubukların her biri (Erzincan Merkez)

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Çorap örmek için kullanılan şiş

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Örgü şişi; şiş; parmaklık; parmak ve el kemikleri

  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Çorap veya kazak örerken kullanılan metal şiş

  • Türkçe

   Zanaat Terimleri Sözlüğü


   (I) Ağzı büzgülü torba. (*Yalvaç -Isparta; Esri, inhisar -Bilecik; Yayla, İnönü -Eskişehir)

  • Türkçe

   Zanaat Terimleri Sözlüğü


   (II) Örgü şişi. (Kırçiçeği *Susuz -Kars)

  • Türkçe

   Zanaat Terimleri Sözlüğü


   (III) Helke ve kovalarda kulp geçirilen demir halka. (*Aksaray -Niğde)

  • Türkçe

   Zanaat Terimleri Sözlüğü


   (IV) Sap taşman kağnılardaki korkuluk. (-Amasya)

  • Türkçe

   çag

   Türkçe

   Zanaat Terimleri Sözlüğü


   Öküz arabası tekerleğindeki ağaç direkler. (Baykara *Selim -Kars)

  • Türkçe

   Çağ

   Türkçe

   Kişi Adları Sözlüğü


   Cinsiyet: Erkek
   1. Dönem, mevsim, zaman. 2. Yaş. 3. Yüzyıl, asır. 4. Çağlayan.

  • Türkçe

   Osmanlıca


   Zaman, vakit, esnâ, hengâm, mevsim. * Yaş. * Boy, kamet, tenâsüb, lüzumu derece semizlik.* Devir, tarih çağları. (İlkçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ.)

Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   çağ

   İngilizce

   1. time. 2. age, period. 3. era, epoch. 4. the right time (for something). –– açmak to begin a new era. –– atlamak (for a country) to make up for lost time by modernizing with lightning rapidity; (for someone) to enter the modern age at a bound. –– üstü ultramodern.

  • İngilizce

   (N.)
   age, times, period, time, epoch, era

  • İngilizce

   time; age, period; era, epoch

Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   çağ

   Almanca

   Epoche f, Zeitalter n

  • Almanca

   e Zeit, r Zeitpunkt; r Lebensabschnitt; e Periode, r Geschichtsabschnitt.

  • Almanca

   Epoche [die], Lebensalter [das], Zeit [die], Zeitalter [das]

  • Almanca

   Zeit, Zeitpunkt; Lebensabschnitt; Periode, Geschichtsabschnitt

Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   çağ

   Fransızca

   âge [le], époque [la], temps [le], ère [la], règne [le], siècle [le]

  • Fransızca

   époque, ère

Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   çağ

   Azerice

   çağ

Türkçe  Türkçe » Flemenkçe Flemenkçe
  • Türkçe

   çağ

   Flemenkçe

   het tijdstip

Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   çağ

   Lehçe

   epoka

Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   çağ

   Kazakça

   däwir

  • Kazakça

   däwren

  • Kazakça

   kez

  • Kazakça

   kezeñ

  • Kazakça

   şaq

Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   çağ

   Türkçe

   çağ

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır.

"Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelime anlamlarını öğrenebilir, atasözleri, deyimler ve türetilmiş kelimelere bakabilirsiniz.

Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir.


Nedemek.org kelime araçları kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanımı kolay kelime yardımcılarıdır. Kelime bulucu ve bulmaca sözlüğü kullanmanın kelime hazinenizi geliştirmenize, kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmenize ve karışık harflerden oluşan bir kelimeden yeni kelimeler bulmanıza, bulmacalarda takıldığınız kelimeleri bulmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.