yük ne demek? yük nedir? yük anlamı - Ne Demek? nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
    • Türkçe

      yük

      Türkçe

      isim
       
      1 .    Araba, hayvan vb.nin taşıdığı şeylerin hepsi:
             "Çölde yük götüren vasıta develer, insan taşıyan vasıta hecinlerdir."- F. R. Atay.  
      2 .    Araba, hayvan vb.nin taşıyabildiği miktar.  
      3 .    Eşya.  
      4 .  mecaz  Birinin üzerine almak zorunda kaldığı ağır görev.  
      5 .   fizik  Bir cismin yüzeyinde biriken elektrik miktarı, şarj.  
      6 .  eskimiş  Yüklük:
             "Haydi şu yüke giriver!..."- S. F. Abasıyanık.  
      7 .  halk ağzında  Doğacak bebek, cenin.  
      8 .  mecaz  Tedirginlik veren şey, engel.  
      9 .   tarih  Yüz bin kuruşluk mal veya tutar:
             "Madem ki öyledir, bir yük getirip satan herkes iki akçe versin."- T. Buğra.


         

      Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

      yük altına girmek
      (birine) yük olmak
      yükte hafif pahada ağır
      yükünü almak
      yükünü çekmek
      yükünü tutmak
      yük vurmak

      Birleşik Sözler

      yük arabası
      yük asansörü
      yük gemisi
      yük hayvanı
      yük katarı
      yük odası
      yük treni
      yük vagonu
    • Türkçe

      Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


    • Türkçe

      Divanü Lügatit-Türk


      yük, bohça
    • Türkçe

      Divanü Lügatit-Türk


      kuş tüyü, kuş yeleği, ok yeleği
    • Türkçe

      Divanü Lügatit-Türk


      kuş yeleği
    • Türkçe

      Divanü Lügatit-Türk


      ok yeleği
    • Türkçe

      Fizik Terimleri Sözlüğü


      1. Bir özdeğin ya da bir ortamın eksicik önelcik dengesinin bozulması ile oluşan elektriklik hali. 2? Bir elektrik çevriminin ya da bir işlergenin güç çıktısı.
    • Türkçe

      Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü


      Çevresinde kıvıl alan yaratan, artı ya da eksi alabilen temel tanecik özelliği, niceliği.
    • Türkçe

      Güncel Türkçe Sözlük


      a. 1. Araba, hayvan vb.nin taşıdığı şeylerin hepsi: ?Çölde yük götüren vasıta develer, insan taşıyan vasıta hecinlerdir.? -F. R. Atay. 2. Bir şeyin ağırlığı. 3. Araba, hayvan vb.nin taşıyabildiği miktar: Bir araba yükü odun. 4. Eşya: Bütün yükü bu bavul. 5. mec. Birinin üzerine almak zorunda kaldığı ağır görev: Ben bu yükün altına giremem. Bu yüke herkes katlanamaz. 6. mec. Tedirginlik veren şey, engel. 7. fiz. Bir cismin yüzeyinde biriken elektrik miktarı. 8. tar. Yüz bin kuruşluk mal veya tutar: ?Mademki öyledir, bir yük getirip satan herkes iki akçe versin.? -T. Buğra. 9. hlk. Doğacak bebek. 10. esk. Yüklük: ?Haydi şu yüke giriver!..? -S. F. Abasıyanık.
    • Türkçe

      İktisat Terimleri Sözlüğü


      Herhangi bir taşıma aracıyla taşınacak, taşınmakta olan veya taşınması bitmiş mal.
    • Türkçe

      Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü


      külfet.
    • Türkçe

      Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü


      1. İşlem için fırın ya da yunağa bir kerede konan metalin ağırlığı. 2. Bir nesnenin üzerine binen ağırlık.
    • Türkçe

      Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü


      Reaktör kalbine konulan yeni yakıt unsurlarının tamamı.
    • Türkçe

      Otomobilcilik ve Motor Bilgisi Terimleri


      Bir yoğunlaç ya da akımsaklar üzerinde toplanmış erke.
    • Türkçe

      Ruhbilim Terimleri Sözlüğü


      Ruhsal sağaltımla ya da toplumsal yardımla uğraşan uzmanların belirli bir zamanda üzerinde çalıştıkları kişilerin sayısı.
    • Türkçe

      Tarama Sözlüğü


      Rahimdeki çocuk, cenin.
    • Türkçe

      Tarih Terimleri Sözlüğü


      1. Osmanlılarda 100.000 akçe tutarında para. 2. İpek için kullanılan bir ağırlık ölçeği.
    • Türkçe

      Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü


      1. Gemiye taşınmak üzere yüklenilen her çeşit mal. 2. Deniz mal taşımalarında sözleşmesi gereğince ödenen taşıma ücreti.
    • Türkçe

      Tıp Terimleri Kılavuzu


    • Türkçe

      Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


      1. Beş kilelik ya da aşağı yukarı yüz kiloluk ürün. 2. Hayvan üstündeki iki küfe ağırlık.
    • Türkçe

      Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


      Para ölçüsü olarak bin lira.
    • Türkçe

      Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


      Yatak.
    • Türkçe

      Uygulayım Terimleri Sözlüğü


      1. elektrik: Bir nesnenin yüzeyinde biriken elektrik niceliği. 2. fizik: Çevresinde elektrik alanı yaratan, artı ya da eksi alabilen temel tanecik özelliği, niceliği.
    • Türkçe

      yuk

      Türkçe

      Divanü Lügatit-Türk


      çanak ve kap bulaşığı
    • Türkçe

      Divanü Lügatit-Türk


      çanak bulaşığı, kaptaki bulaşık
    • Türkçe

      Divanü Lügatit-Türk


      kaptaki bulaşık
    • Türkçe

      Divanü Lügatit-Türk


      çanak bulaşığı
    • Türkçe

      Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


      Yük
    • Türkçe

      Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


      ( < ET yük) 1. Yük, eşya, mal 2. Ağırlık
    • Türkçe

      Yük

      Türkçe

      Teknik Terimler - Elektroteknik


Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
    • Türkçe

      yük

      İngilizce

      -kü 1. load; burden. 2. cargo; freight; lading. 3. burdensome or difficult task, obligation, or responsibility; burden; encumbrance; incubus. 4. electric charge, charge. 5. large cupboard (where bedding is stored during the day). ––ünü almak 1. (for something) to take all it can bear, contain, or hold. 2. to be drunk, be loaded, be tanked. –– altına girmek to take on a burdensome or difficult task, obligation, or responsibility. ––ün altından kalkmak 1. to succeed in doing a difficult task, carry out a hard job successfully. 2. to repay a kindness or favor. –– arabası 1. vehicle used for moving or transporting things. 2. (horse-drawn) wagon (for transporting things). –– belgesi bill of lading. –– gemisi freighter. ––te hafif pahada ağır (something) which is small, light, and valuable (e.g. a piece of jewelry). –– hayvanı beast of burden. –– olmak /a/ to be a burden to. –– tarifesi schedule of freight rates. ––ünü tutmak to get rich, make money. –– vagonu rail. freight car, Brit. goods wagon. –– vurmak /a/ to load (an animal).
    • İngilizce

      (ADJ.)
      sumpter
    • İngilizce

      (N.)
      bulk, burden, cargo, charge, encumbrance, fardel, freight, goods, haul, impedimenta, imposition, impost, incident, lading, load, loading, onus, plummet, shipment, stowage, strain, tax, weight, shipload, pile
    • İngilizce

      load; burden; cargo, freight, goods; the onus, responsibility; charge
Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
    • Türkçe

      yük

      Almanca

      Belastung f, Last f
    • Almanca

      e Last; e Fracht; e Ladung.
    • Almanca

      Ladung [die], Ballast [der], Belastung [die], Druck [der], Fracht [die], Frachtgut [das], Last [die]
    • Almanca

      Last; Fracht; Ladung
Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
    • Türkçe

      yük

      Fransızca

      charge [la], fardeau [le], chargement [le], sujetion [la]
    • Fransızca

      charge, fardeau
Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
    • Türkçe

      yük

      Azerice

      yük
Türkçe  Türkçe » Flemenkçe Flemenkçe
    • Türkçe

      yük

      Flemenkçe

      last-vracht-lading
Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
    • Türkçe

      yük

      Lehçe

      brzemię
    • Lehçe

      ciężar
    • Lehçe

      ładunek
    • Lehçe

      obciążenie
Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
    • Türkçe

      yük

      Yunanca

      (το) φορτίο
Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
    • Türkçe

      yük

      Arnavutça

      1. barrë
      2. ngarkesë
Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
    • Türkçe

      yük

      Kazakça

      jük
İngilizce  İngilizce » Türkçe Türkçe
    • İngilizce

      yuk

      Türkçe

      ünlem, f. (--ked, --king) k. dili, bak. yuck.
Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
    • Azerice

      yük

      Türkçe

      yük

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır. "Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelimelerin sesli sözlük telaffuzlarını dinleyebilirsiniz. Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir..