sütun ne demek? sütun nedir? sütun anlamı - Ne Demek? nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   sütun

   Türkçe

   isim, mimarlık (sütu:n) Farsça sutun
    
   1 .    Herhangi bir maddeden yapılan, üstünde sütun başlığı denilen çıkıntılı bir bölüm olan, genellikle bir altlığa, bazen doğrudan doğruya yere dayalı silindir biçiminde düşey destek, kolon:
          "Terasanın mermer sütunlarından birine dayanmış, sessiz sedasız bana baktığını görüyorum."- R. N. Güntekin.  
   2 .    Gazete, dergi veya kitap gibi yazılı şeylerde, sayfanın yukarıdan aşağıya doğru ayrılmış olduğu dar bölümlerden her biri, kolon:
          "Böyle misaller sayıp dökmek gerekse, satırlar değil, sütunlar dolar."- R. E. Ünaydın.  
   3 .  mecaz  Oldukça yükseğe çıkan ve silindire benzeyen şey.  
   4 .    Alt alta sıralanmış şeyler dizisi.  
   5 .   matematik  Bir tablo veya grafikte düşey durumdaki yüzey.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   sütun açmak
  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


   bk. dikeç
  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. mim. Herhangi bir maddeden yapılan, zaman zaman üstünde çıkıntılı bir bölüm olan, genellikle bir altlığa, bazen doğrudan doğruya yere dayalı silindir biçiminde düşey destek, kolon: “Terasın mermer sütunlarından birine dayanmış, sessiz sedasız bana baktığını görüyorum.” -R. N. Güntekin. 2. Gazete, dergi, kitap vb. yazılı şeylerde, sayfanın yukarıdan aşağıya doğru ayrılmış olduğu dar bölümlerden her biri, kolon: “Böyle misaller sayıp dökmek gerekse satırlar değil, sütunlar dolar.” -R. E. Ünaydın. 3. Alt alta sıralanmış şeyler dizisi: Rakam sütunu. 4. mec. Oldukça yükseğe çıkan ve silindire benzeyen şey: Alev sütunu. Su sütunu. 5. mat. Bir tablo veya grafikte düşey durumdaki yüzey.
  • Türkçe

   Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü


   (Mimarlık) Ayak olarak taşıyıcı görevi olan yuvarlak gövdeli taş direk. a. bk. ayak.
  • Türkçe

   Osmanlıca


   direk.
  • Türkçe

   Osmanlıca


   f. Direk, amud, rükün. Silindir biçiminde destek. * Gazete veya kitap sahifelerinde yukarıdan aşağıya olan bölünmüş kısımlardan herbiri. Kolon
  • Türkçe

   Sütun

   Türkçe

   Osmanlıca


   f. Direk, amud, rükün. Silindir biçiminde destek. * Gazete veya kitap sahifelerinde yukarıdan aşağıya olan bölünmüş kısımlardan herbiri. Kolon.
Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   sütun

   İngilizce

   1. column; pillar; post, prop. 2. column (of writing, as in a newspaper). –– başlığı arch. capital of a column. –– gövdesi arch. shaft of a column. –– kaidesi arch. base of a column.
  • İngilizce

   (ADJ.)
   columnar
  • İngilizce

   (N.)
   column, pillar, post, pylon, scape, shaft, stilt
  • İngilizce

   column, pillar
Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   sütun

   Almanca

   Kolonne f-Rubrik f-Säule f-Spalte f
  • Almanca

   von schlechtem Charakter.
  • Almanca

   Kolonne [die], Rubrik [die], Säule [die], Spalte [die]
  • Almanca

   Säule; Spalte
Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   sütun

   Fransızca

   colonne [la], pilier [le], rubrique [la]
Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   sütun

   Azerice

   sütun
Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   sütun

   Lehçe

   filar
  • Lehçe

   kolumna
  • Lehçe

   łam
  • Lehçe

   rubryka
  • Lehçe

   słup
  • Lehçe

   szpalta
Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   sütün

   Arnavutça

   shtyllë, rubrikë e shtypit
Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   sütun

   Kazakça

   bağana
  • Kazakça

   diñgek
  • Kazakça

   tirewiş
Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   sütun

   Türkçe

   sütun

PAYLAŞ

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır. "Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelimelerin sesli sözlük telaffuzlarını dinleyebilirsiniz. Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir..