sürü ne demek? sürü nedir? sürü anlamı - Ne Demek? nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   sürü

   Türkçe

   isim
    
   1 .    Evcil hayvanlar topluluğu:
          "Karşıki yamaçların sırtında kısrak sürüleri çanlarını sallayarak otluyordu."- R. H. Karay.  
   2 .    Bir insanın bakımı altındaki hayvanların tümü.  
   3 .    Birlikte yaşayan hayvan topluluğu.  
   4 .    Düzensiz insan topluluğu:
          "Sokaklarda alay geçerken başka çocuklar da sürüye katılır, mektebe kadar giderler."- H. E. Adıvar.  
   5 .    Pek çok:
          "Zihinden bir sürü ihtimaller geçirdi."- H. R. Gürpınar.
          "Kumun üstünde bir sürü kadın erkek, oğlan kız kaynaşıyor."- F. R. Atay.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   sürüden ayrılan koyunu (veya kuzuyu) kurt kapar
   sürüden ayrılmak
   sürüsüne bereket!
   sürüyü güden kurdu görür

   Birleşik Sözler

   sürü sepet
   sürü sürü    
  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Evcil hayvanlar topluluğu: “Karşıki yamaçların sırtında kısrak sürüleri çanlarını sallayarak otluyordu.” -R. H. Karay. 2. Bir insanın bakımı altındaki hayvanların tümü: “Sözlerim acı diye kızım gücenme bana / Bak cılız sürüsünü dolaştıran çobana” -F. N. Çamlıbel. 3. Birlikte yaşayan hayvan topluluğu. 4. mec. Yönlendirilebilen insan topluluğu: “Sokaklarda alay geçerken başka çocuklar da sürüye katılır, mektebe kadar giderler.” -H. E. Adıvar.
  • Türkçe

   Tarih Terimleri Sözlüğü


   100,150, 200 ya da daha kalabalık devşirme çocuklardan oluşan topluluk.
  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Sağmal hayvan memesi : Bu hayvanın sürüleri büyük.
  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Hayvan topluluğu
  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Hayvan sürüsü
  • Türkçe

   Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


   Genellikle sığır ve koyun gibi bazı türlerin topluluk adı.
  • Türkçe

   şuru

   Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Şuraya.
  • Türkçe

   Sürü

   Türkçe

   Osmanlıca


   Tar: Devşirme suretiyle alınan Hristiyan çocuklarının yüzer, yüzellişer, ikiyüzer veya daha fazla kişilik kafileler halinde sevkedilmeleri. Sürü adı verilen bu kafileler, sürücülerle muhafızların nezareti alt
Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   sürü

   İngilizce

   herd; flock. ––den ayrılmak to go one´s own way, not to go along with the crowd, not to follow the herd. ––den ayrılanı kurt kapar. proverb A person who insists on going it alone is headed for trouble. ––süne bereket a lot of, heaps of, a great many. –– içgüdüsü the herd instinct. –– sepet the whole kit and caboodle, the whole lot: Sürü sepet geldiler. The whole kit and caboodle of them came. –– sürü in droves.
  • İngilizce

   (N.)
   herd, flock, drove, pack, shoal, swarm, crowd, gang, crew, run, cartload, cloud, covey, horde, regiment
  • İngilizce

   herd, flock, pack, horde, flight; crowd, gang, troop, drove
Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   sürü

   Almanca

   r Fahrer.
  • Almanca

   Bande [die], Heer [das], Herde [die], Horde [die], Rudel [das], Schar [die]
  • Almanca

   Herde; Schar, Schwarm; Menge, Masse
Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   sürü

   Fransızca

   troupe [la], bande [la], horde [la], compagnie [la], nuée [la], meute [la]
  • Fransızca

   troupeau
Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   sürü

   Azerice

   sürü
Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   sürü

   Lehçe

   czereda
  • Lehçe

   stado
  • Lehçe

   tabun
  • Lehçe

   trzoda
Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   sürü

   Arnavutça

   kopë
Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   sürü

   Kazakça

   otar
  • Kazakça

   üyir
Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
  • Azerice

   sürü

   Türkçe

   sürü
Japonca  Japonca » Türkçe Türkçe
  • Japonca

   suru

   Türkçe

   yapmak

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır. "Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelimelerin sesli sözlük telaffuzlarını dinleyebilirsiniz. Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir..