model ne demek? model nedir? model anlamı - Ne Demek? nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
    • Türkçe

      model

      Türkçe

      isim Fransızca modèle
       
      1 .    Resim, heykel vb. şeyler yapılırken baka baka benzetilmeğe çalışılan nesne, örnek.  
      2 .    Bir özelliği olan nesne veya kişi.  
      3 .    Bir sanatçıya poz veren kimse.  
      4 .    Biçim.  
      5 .    Örnekleri içinde toplayan dergi.  
      6 .    Tip:
             "Eski mi eski, otuz dokuz modeli bir taksisi vardı."- N. Cumalı.  
      7 .    Benzer, örnek.  
      8 .    Örnek olmaya değer kimse veya şey.  
      9 .    Manken:
             "Paris'in en son, en pahalı modelleri gibi giyinmişler."- R. H. Karay.

      Birleşik Sözler

      model salonu      
    • Türkçe

      Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


    • Türkçe

      Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


      bk. kukla
    • Türkçe

      Güncel Türkçe Sözlük


      a. 1. Resim, heykel vb. yapılırken baka baka benzetilmeye çalışılan nesne veya kimse, örnek. 2. Bir özelliği olan nesne veya kişi: Sadakat modeli. 3. Biçim: Bu elbisenin modelini beğenmedim. 4. Giysi örneklerini içinde toplayan dergi: Bu biçimi modelden aldık. 5. Otomobil vb.nde tip: “Eski mi eski, otuz dokuz model bir taksisi vardı.” -N. Cumalı. 6. Benzer: Bu çocuk babasının küçük bir modeli. 7. Örnek olmaya değer kimse veya şey, örnek, paradigma. 8. Manken: “Parisin en son, en pahalı modelleri gibi giyinmişler.” -R. H. Karay. 9. Tasarlanan ürünün tanıtım veya deneme amacıyla üretilen ilk örneği, prototip.
    • Türkçe

      Kimya Terimleri Sözlüğü (II)


      1.Semboller veya şekillerin tasarlanması. 2.Bir nesnenin yapıldığı kalıp
    • Türkçe

      Matematik Terimleri Sözlüğü


      F formülü I yorumu altında doğru ise I yorumu F formülü için bir modeldir, formülün modeli.
    • Türkçe

      Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü


      1. Resim, heykel vb. şeyler yapılırken baka baka benzetilmeye çalışılan nesne, örnek: § “Âdeta büyük ve taslak modellerle yonttuğun muazzamın ağır ve abide vakarlı yükselişi.” -Ahmet Hamdi Tanpınar, Sahnenin Dışındakiler, 77. § “Klasik eserler, mekteplere de girerek orada yazılara model ittihaz olundular.” -Ziya Gökalp, Halk Klasikleri, 9. § “Modellerini kendisi yaparak dökücüye döktürmüş.” -Ahmet Midhat Efendi, Karnaval, 22. § “Bilakis, tercüme, aslındaki modele göre bir kumaşın yeniden dokunmasını andıran tam bir usta işidir.” -Peyami Safa, Sanat-Edebiyat-Tenkit, 14. § “Ayşe bunu Paris’te Rodin’in, o heykellerini, modellerini yürüterek, konuşturarak, hareket hâlinde mermerleştiren büyük heykeltıraşın eserlerini seyrederken anlamıştı.” -Nazım Hikmet Ran, Yeşil Elmalar, 106. § “… ‘sığır ve buğday’ ülkesinden de hoşlanmamaktadır, onun yeni çıkarları, yeni bir stratejisi vardır, buysa ülke için yeni bir ‘model’ getirmektedir ki…-Attila İlhan, Batının Deli Gömleği, 30. 2. Bir özelliği olan nesne veya kişi: § “Ve kendi özelliklerine uygun Öz Yönetim modeline DJİLAS Kardelj ve Kidric gibi teorisyenlerin yorumlarıyla girdi.” -Yavuz Bülent Bakiler, Üsküp’ten Kosova’ya, 165. § “Villon’lar, Moliére’ler birçok yazarı taklit etmiş; konularını hatta kelimelerini onlardan almış, ama hepsi unutulmuş modellerin.” -Cemil Meriç, Kırk Ambar, 21. § “…bir yandan bu mümessillerin çalıştıracağı “Batı modeli” aydınlar yetiştiriliyor.” -Attila İlhan, Aydınlar Savaşı, 48. 3. Bir sanatçıya poz veren kimse: § “Bazı talebenin modeline kendisi başlar ve artık o işin başından ayrılamaz, sonuna kadar kendisi devam edermiş.” -Ruşen Eşref Ünaydın, C. IV, 13. § “Şu benden satın aldığınız “portrait” nin modeli.” -Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Bir Sürgün, 171. § “… kıpırdamadan modellik yapıyordu orada.” -Elif Şafak, Mahrem, 74. 4. Biçim: § “İnsanlar daima, yeni modelde bir adam gördüler mi, onunla çok uğraşırlar.” -Ziya Gökalp, Ziya Gökalp’ın Mektupları, 490. § “Bir de, günümüz romanını kafasındaki kuramsal modele uygun görmek.” -Adalet Ağaoğlu, Geçerken, 11. § “Batı medeniyetinin geride kalan eski modeli özünde hayran ve onu taklitten başka ideali olmayan...” -Peyami Safa, 20. Asır Avrupa ve Biz, 70. § “… ne başta Bursa’nın renkli ve asıl rengi beyaz, dalları safrani ipekli abanisi modeli ne Çerkes, ne Tatar, ne Bulgar, ne samur, ne kara, ne post, ne kuzu kalpak cakası!” -Ahmet Rasim, Muharrir Bu Ya, 236. § “…savaş veya savunma modeli, geçmiş yıllarda…”-Attila İlhan, Batının Deli Gömleği, 202. 5. Örnekleri içinde toplayan dergi. 6. Tip: § “Bu 1910 model tekerlekleri çıkarılmış makinenin lastikleri.” -Ahmet Hamdi Tanpınar, Sahnenin Dışındakiler, 56. § “Bu Arap’ın ve Alâeddin’in dükkânının önünde kahve kuyruklarının uzadığı naylon çoraplarının kaçakçılara satıldığı İstanbul’daki 56 model Chewrolet’lerin gittikçe çoğaldığı…” -Orhan Pamuk, Kara Kitap, 12. 7. Benzer, örnek: § “Evvelki nesil gibi onlar da modellerini Fransız gazeteciliğinden almışlardı.” -Peyami Safa, Yazarlar-Sanatçılar-Meşhurlar, 144. 8. Örnek olmaya değer kimse veya şey: § “Böyle bir çöküş anında Padişah, artık modelleştirildiği gibi, millet tarafından sadakat yeminine davet edilirken, kendilerini millet yarine koyanlardan da aynı yemini istiyor.” -Necip Fazıl Kısakürek, Sultan Vahidüddin, 125. 9. Manken. 10. Moda: § “O zamanın modasına göre, en son model plastron boyunbağı ve elinde tuttuğu ...” -Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, 143.
    • Türkçe

      Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


      İki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi cebirsel terimlerle ifade eden bir matematiksel yapı.
    • Türkçe

      Osmanlıca


      örnek, misal.
    • Türkçe

      Osmanlıca


      Fr. Biçim, örnek, şekil. * Resim yâhut heykel yapılırken bakarak benzetilmeğe çalışılan şey veyâ şahıs
    • Türkçe

      Model

      Türkçe

      Osmanlıca


      Fr. Biçim, örnek, şekil. * Resim yâhut heykel yapılırken bakarak benzetilmeğe çalışılan şey veyâ şahıs.
Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
    • Türkçe

      model

      İngilizce

      1. model; scale model. 2. pattern (used in foundry work). 3. (artist´s) model. 4. style, type, model. 5. fashion magazine; magazine containing fashion plates and dressmaking patterns. 6. colloq. spitting image, carbon copy. 7. (fashion) model (person). –– değiştirmek slang to wreck one´s car.
    • İngilizce

      (ADJ.)
      model
    • İngilizce

      (N.)
      model, pattern, type, sample, norm, standard, manikin, poser, sitter, copybook, archetype, design, exemplar, fashion plate, form, guide, lay figure, mannequin, shape, specimen, stencil, type specimen, version, vintage
    • İngilizce

      model
Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
    • Türkçe

      model

      Almanca

      s Modell.
    • Almanca

      Modell [das], Muster [das], Schema [das], Vorbild [das], Form [die]
    • Almanca

      Modell
Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
    • Türkçe

      model

      Fransızca

      modèle [le], effigie [la], gabarit [le]
    • Fransızca

      modèle
Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
    • Türkçe

      model

      Azerice

      model
Türkçe  Türkçe » Flemenkçe Flemenkçe
    • Türkçe

      model

      Flemenkçe

      het model
Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
    • Türkçe

      model

      Lehçe

      deseń
    • Lehçe

      makieta
    • Lehçe

      wzorcowy
    • Lehçe

      wzorek
    • Lehçe

      wzorowy
    • Lehçe

      wzorzec
    • Lehçe

      wzór
Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
    • Türkçe

      model

      Japonca

      kata
Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
    • Türkçe

      model

      Arnavutça

      1. model
      2. mostër
      3. model, mostër, maket
İngilizce  İngilizce » İngilizce İngilizce
    • İngilizce

      model

      İngilizce

      n. example, pattern, template, exemplar; one who models (clothing, etc.); one who sits as a subject for an artist; person whose work is to show clothes by wearing them; replica, miniature; paragon, ideal
    • İngilizce

      v. display; example, exhibit; mold, design, shape
    • İngilizce

      adj. ideal, serving as an example, worthy of emulation
İngilizce  İngilizce » Türkçe Türkçe
    • İngilizce

      model

      Türkçe

      (ADJ.)
      [mod·el || 'mɑdl /'mɒdl]
      model, örnek olan
    • Türkçe

      (N.)
      [mod·el || 'mɑdl /'mɒdl]
      model, numune, örnek, kalıp, manken
    • Türkçe

      (V.)
      [mod·el || 'mɑdl /'mɒdl]
      örneğe göre yapmak, model yapmak, modellik etmek, kalıbını çıkarmak, biçimlendirmek
    • Türkçe

      i. 1. model, örnek, maket. 2. manken, model. 3. güz. san. model. 4. örnek, örnek kimse/şey. 5. model, tip. s. örnek, model. f. (--ed/--led, --ing/--ling) 1. (çamur, mum v.b.´nden) (heykel) yapmak/yaratmak; into (çamur, mum v.b.´ne) şekil vererek (heykel)
    • Türkçe

      örnek, model; model, manken; kalip; tip, model, modelini yapmak, kalibini çikarmak; modellik etmek, modellik yapmak
    • Türkçe

      v.modelle:n.model
    • Türkçe

      Bilgisayar/Elektronik Terimleri


      model, taslam
    • Türkçe

      biçimlendirmek
    • Türkçe

      kalıbını çıkarmak
    • Türkçe

      kalıp
    • Türkçe

      manken
    • Türkçe

      model yapmak
    • Türkçe

      model
    • Türkçe

      modellik etmek
    • Türkçe

      numune
    • Türkçe

      örneğe göre yapmak
    • Türkçe

      örnek
    • İngilizce

      Model

      Türkçe

      Mühendislik Terimleri


      V.Modelle:N.Model
Azerice  Azerice » Türkçe Türkçe
    • Azerice

      model

      Türkçe

      model

PAYLAŞ

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır. "Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelimelerin sesli sözlük telaffuzlarını dinleyebilirsiniz. Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir..