mimik ne demek? mimik nedir? mimik anlamı - Ne Demek? nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   mimik

   Türkçe

   isim Fransızca mimique
    
   1 .    Yüz, el, kol hareketleriyle düşünceyi anlatma sanatı:
          "Bütün rolleri şahısların sesleri, tavırları, mimikleriyle tek başına oynamıştı."- Y. Z. Ortaç.  
   2 .    Duyguları, düşünceleri belirtecek biçimde yüzde beliren kımıldanışlar, hareketler:
          "Kaşlarında, gözlerinde pantolonun durumunu küçümseyen mimikler beliriyordu."- Ç. Altan.
          "Bu özelliği anıldığında hanımlar tiksinti ve korku mimikleri yaparlardı."- H. Taner.
  • Türkçe

   Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü


   Düşünceleri, duyguları yüz ve gövde anlatımı ile verme sanatı.
  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Yüz, el, kol hareketleriyle düşünceyi anlatma sanatı: “Bütün rolleri şahısların sesleri, tavırları, mimikleriyle tek başına oynamıştı.” -Y. Z. Ortaç. 2. Duyguları, düşünceleri belirtecek biçimde yüzde beliren kımıldanışlar, hareketler: “Bu özelliği anıldığında hanımlar tiksinti ve korku mimikleri yaparlardı.” -H. Taner.
  • Türkçe

   Tiyatro Terimleri Sözlüğü


   Yunanca "mimos sözcüğünden gelir. Düşünceleri, duyguları yüz ve gövde anlatımı ile vermek sanatı.
  • Türkçe

   Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü


   1. Yüz, el, kol hareketleriyle düşünceyi anlatma sanatı: § “İfadelerini daha beliğleştirerek, daha ruhlandıracak hareketler -mimikler-sese nispetle eksik!” -Ruşen Eşref Ünaydın, Bütün Eserleri, 31. 2. Duyguları, düşünceleri belirtecek biçimde yüzde beliren kımıldanışlar, hareketler: § “… âşıkane mimikler ve jestlerle tekrar ederken…” -Reşat Nuri Güntekin, Eski Hastalık, 33. § “Kendi yüzümde de beliren yeni mimiklerden esinlenmiş olabilirim” -Adalet Ağaoğlu, Başka Karşılaşmalar, 115. § “... verbal ifadeyi tamamlayan mimik, ses tonu...” -Peyami Safa, Sanat-Edebiyat-Tenkit, 77. § “… söylerken ağzın yaylımına göre omuz, ense oynatmak, mimik acayip hâllerde bulunmak…” -Ahmet Rasim, Muharrir Bu Ya, 348. § “Ve mahsus bakımsız saçlardan, boyasız dudaklara, en basit mimiklerden en hurda…” -Necip Fazıl Kısakürek, Aynadaki Yalan, 5. § “Ben bu yürüyüş ve sohbetlerimiz esnasında pederimi seyreder, onun nice hayat kurtarmış güçlü ellerine bakar ve sanki vakitsiz vefat edeceğini hissedermiş gibi her jest ve mimiğini hafızama kaydederdim.” -Buket Uzuner, Uzun Beyaz Bulut (Gelibolu), 68.
  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Horoz, tavuk vb. hayvanların ibiği.
Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   mimik

   İngilizce

   facial movement, facial expression.
  • İngilizce

   mimic
Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   mimik

   Almanca

   e Mimik.
  • Almanca

   Mimik [die]
  • Almanca

   Mimik
Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   mimik

   Fransızca

   mimique
Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   mimik

   Yunanca

   (η) μιμική
Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   mimik

   Kazakça

   ım
Almanca  Almanca » Türkçe Türkçe
  • Almanca

   Mimik

   Türkçe

   en {'mi:mik} e mimik.
  • Türkçe

   [die] mimik

PAYLAŞ

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır. "Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelimelerin sesli sözlük telaffuzlarını dinleyebilirsiniz. Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir..