kuyruk ne demek? kuyruk nedir? kuyruk anlamı - Ne Demek? nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   kuyruk

   Türkçe

   isim
    
   1 .    Hayvanların çoğunda, gövdenin art yanında bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ.  
   2 .    Kuşlarda gövdenin art yanında bulunan tüy demeti.  
   3 .    Koyunun bazı türlerinde eritilerek yağı alınan bir uzantısı.  
   4 .  mecaz  Bazı şeylerde kuyruğa benzeyen uzantı veya baş tarafın aksi yönünde kalan bölüm.  
   5 .  alay  Birisinin arkasına takılıp hiç ayrılmayan kimse.  
   6 .    İnsanların sıra beklemek için, art arda durarak oluşturduğu dizi:
          "Çoğu yirmi yaş civarında, sürü sepet öğrenci genç, kuyruğa girmiş, sırasını bekliyor."- A. İlhan.  
   7 .    Başın arkasına toplanmış saç demeti.  
   8 .    Bir harfin bitiş çizgisine yakın yerde, birden bir dönüş yapan kısa çizgi.


      

   Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

   kuyruğa girmek
   kuyruğu dikmek
   kuyruğu kapana kısılmak (veya sıkışmak)
   (birinin) kuyruğuna basmak
   (birinin) kuyruğuna teneke bağlamak
   kuyruğunu kısmak
   (birinin) kuyruğunu kıstırmak
   kuyruğunu tava sapına çevirmek
   kuyruğu titretmek
   kuyruk çekmek
   kuyruk olmak
   kuyruk sallamak
   kuyruk yapmak

   Birleşik Sözler

   kuyruk acısı
   kuyrukkakan
   kuyruk kemiği
   kuyruksallayan
   kuyruk sokumu
   kuyruksüren
   kuyruk yağı  
  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


  • Türkçe

   Bilişim Terimleri Sözlüğü


   İlk önce gelip yerleşmiş öğenin ilk önce erişileceği, demek ki listeye ilk girenin ilk çıkacağı biçimde kurulan ve yaşatılan veri yapısı.
  • Türkçe

   Biyoloji Terimleri Sözlüğü


   Art uç ya da bir hayvanın arda doğru uzayan kesimi.
  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Hayvanların çoğunda, gövdenin sonunda bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ. 2. Bu organa benzeyen uzantı: Uçağın kuyruğu. Gelinliğin kuyruğu. 3. Kuşlarda gövdenin sonunda bulunan tüy demeti. 4. Koyunun bazı türlerinde eritilerek yağı alınan bir uzantısı. 5. Başın arkasına toplanmış saç demeti. 6. Bir harfin bitiş çizgisine yakın yerde, birden bir dönüş yapan kısa çizgi. 7. mec. İnsanların sıra beklemek için art arda durarak oluşturduğu dizi: “Çoğu yirmi yaş civarında, sürü sepet öğrenci genç, kuyruğa girmiş, sırasını bekliyor.” -A. İlhan. 8. alay Birisinin arkasına takılıp ondan ayrılmayan kimse: Falanca kuyruğu ile birlikte geliyor.
  • Türkçe

   Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu


   (astronomi)
  • Türkçe

   Tarama Sözlüğü


   Lıkıcın, bıçağın saplarına giren demirdir
  • Türkçe

   Tıp Terimleri Kılavuzu


  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Keçi kılından yapılan, saça bağlanan bağcık.
  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Sandığı bağlamaya yarayan yaylara tutturulmuş demir parçası.
  • Türkçe

   Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


   Üzüm zamanı doğan bir yıldız: Doğdu kuyruk, kalmadı koruk.
  • Türkçe

   Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


   anat. Kauda.
  • Türkçe

   Zanaat Terimleri Sözlüğü


   [guyruk]: Kara sabanda, sürme sırasında elle tutulan kısım. (Beyağıl *Ulukışla -Niğde) [guyruk] : (Aşağıdinek *Şarkikaraağaç -Isparta)
  • Türkçe

   Zooloji Terimleri Sözlüğü


   Ard uç ya da bir hayvanın arda doğru uzanan kesimi.
Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   kuyruk

   İngilizce

   1. tail. 2. rear end, tail end, tail (of a vehicle or procession). 3. line, Brit. queue. 4. follower, attendant; retinue, suite (said sarcastically). 5. train (of a dress). 6. ponytail. 7. corner (of the eye). 8. breech (of a cannon). –– acısı desire for vengeance; rancor. ––una basmak /ın/ to make (someone) angry, put (someone) in a temper. ––ta beklemek to wait in line. –– çekmek /a/ to draw a line extending away from the corner of (one´s eye) (with a cosmetic). ––u dikmek colloq. to run away; to take to one´s heels, skedaddle. ––a girmek to join the line, Brit. get in the queue. ––u kapana kısılmak/sıkışmak colloq. to be in a tight spot, be in a difficult position. ––unu kısmak 1. to tuck its tail between its legs. 2. colloq. to be cowed, tuck one´s tail. ––unu kıstırmak /ın/ colloq. to put (someone) in an embarrassing position, take (someone) down a peg or two, put (someone) in his place. –– olmak to line up, form a line, Brit. queue up. –– omurları anat. coccyges. –– sallamak 1. to wag its tail. 2. colloq. to fawn over someone, play up to someone. ––una teneke bağlamak /ın/ to make (someone) a laughingstock. ––u titretmek/titremek slang to die, kick the bucket, give up the ghost.
  • İngilizce

   (ADJ.)
   caudal
  • İngilizce

   (N.)
   tail, line, cue, queue
  • İngilizce

   tail; queue, file; follower, shadow; (giysi) train
Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   kuyruk

   Almanca

   r Schwanz, r Schweif; e Schlange.
  • Almanca

   Schwanz [der], Schweif [der]; Schoß [der]; Schlange [die]
  • Almanca

   Schwanz, Schweif; Schlange
Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   kuyruk

   Fransızca

   queue [la]
  • Fransızca

   queue
Türkçe  Türkçe » Azerice Azerice
  • Türkçe

   kuyruk

   Azerice

   quyruq
Türkçe  Türkçe » Lehçe Lehçe
  • Türkçe

   kuyruk

   Lehçe

   kolejka
  • Lehçe

   koniec
  • Lehçe

   ogon
  • Lehçe

   ogonek
Türkçe  Türkçe » Yunanca Yunanca
  • Türkçe

   kuyruk

   Yunanca

   (η) ουρά
Türkçe  Türkçe » Arnavutça Arnavutça
  • Türkçe

   kuyruk

   Arnavutça

   bisht
Türkçe  Türkçe » Kazakça Kazakça
  • Türkçe

   kuyruk

   Kazakça

   kezek
  • Kazakça

   quyrıq
  • Kazakça

   quyruq

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır. "Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelimelerin sesli sözlük telaffuzlarını dinleyebilirsiniz. Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir..