bireşim ne demek? bireşim nedir? bireşim anlamı - Ne Demek? nedemek.org

Türkçe  Türkçe » Türkçe Türkçe
  • Türkçe

   bireşim

   Türkçe

   isim
    
   1 .    Parçaların veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleştirilmesi.  
   2 .    Bu biçimde oluşan bütün.  
   3 .   kimya  Element veya başka maddeleri bir araya getirerek, yapay olarak bileşik cisimler oluşturma, sentez.  
   4 .   felsefe  Yalından karmaşık olana, küllîden cüz'iye, zorunludan olasıya, ilkeden onun uygulanmasına, genel yasadan bireysel duruma, nedenden etkiye, öncülden varılan sonuca giden düşünme biçimi, terkip, sentez.
  • Türkçe

   Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


  • Türkçe

   Eğitim Terimleri Sözlüğü


   1. Ayrı ayrı düşünce ve duyum öğelerinin birleşip bir bütün oluşturması. 2. Türlü bulgu ve görüşlerin, genel bir düşünceye varmak amacıyla, karşılaştırılıp değerlendirilmesinden sonra birleştirilmesi işlemi. 3. Sözcük bölüklerinin bir araya getirilerek okunması.
  • Türkçe

   Felsefe Terimleri Sözlüğü


   1. Bir çokluğu birlik içinde toplama, birleştirme: a. Çeşitli öğeleri bir araya getirme, bir bütün içinde birleştirme, b. Bu birleştirmenin sonucu. Karşıtı bk. çözümleme. 2. (Yöntem olarak) Tümdengelim yöntemi: Yalından karmaşık olana, tümelden tikele, zorunludan olasılıya, ilkeden onun uygulanmasına, genel yasadan bireysel duruma, nedenden etkiye, öncülden varılan sonuca giden düşünme biçimi; çıkarımsal usavurma. 3. Eytişimsel süreçte üçüncü evre: Sav-karşısav karşıtlığının daha yüksek bir bütünde ortadan kaldırılması: eytişimsel bireşim, bk. eytişim 3
  • Türkçe

   Fizik Terimleri Sözlüğü


   Bir birleşiği öğelerinden ya da daha yalın yapıdaki birleşiklerden elde etmeye yarayan tepkileşim ya da tepkileşimler dizisi.
  • Türkçe

   Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü


   İstenen bir kimyasal özdeğe, daha olağan ayıraçlardan başlayarak birkaç kimyasal adım sonunda erişme işlemi.
  • Türkçe

   Güncel Türkçe Sözlük


   a. 1. Parçaların veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleştirilmesi. 2. Bu biçimde oluşan bütün. 3. fel. ve kim. Sentez.
  • Türkçe

   Kimya Terimleri Sözlüğü


   Bir bileşiği öğelerinden ya da daha yalın yapıdaki bileşiklerden elde etmeye yarayan tepkime ya da tepkimeler dizisi.
  • Türkçe

   Ruhbilim Terimleri Sözlüğü


   Verilerin bir bütünlük ortaya çıkaracak biçimde birleşmesi.
  • Türkçe

   Tiyatro Terimleri Sözlüğü


   bk. Gesamtkunstwerk.
  • Türkçe

   Uygulayım Terimleri Sözlüğü


   kimya: 1. Yalın özdekleri bir araya getirerek bileşik özdekler oluşturma işlemi. 2. Bu işlemin sonucunda ortaya çılkan bütün.
  • Türkçe

   Yöntembilim Terimleri Sözlüğü


   Birden çok öğenin bağımsızlığını yitirerek yeni bir bileşim oluşturan birliği ya da birden çok öğeyi bireştirme işlemi.
Türkçe  Türkçe » İngilizce İngilizce
  • Türkçe

   bireşim

   İngilizce

   synthesis.
  • İngilizce

   (N.)
   synthesis, combining of separate elements into a complete whole, formation of a compound through the combination of simpler components (Chemistry)
  • İngilizce

   synthesis sentez
Türkçe  Türkçe » Almanca Almanca
  • Türkçe

   bireşim

   Almanca

   e Synthese.
  • Almanca

   Synthese [die]
  • Almanca

   Synthese
Türkçe  Türkçe » Fransızca Fransızca
  • Türkçe

   bireşim

   Fransızca

   synthèse [la]
Türkçe  Türkçe » Japonca Japonca
  • Türkçe

   bireşim

   Japonca

   goosei

PAYLAŞ

Yukarı Çık

NeDemek.org anlamını bilmediğiniz kelimelerin Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Azerice, Hollandaca (Flemenkçe), Yunanca, Japonca, Lehçe, Osmanlıca ve bir çok dilde sözlük anlamı ve çevirilerine pratik bir şekilde cevap veren çok dilli ve kapsamlı bir sözlük ve bilgi kaynağıdır. "Ne demek?" ve "Nedir?" gibi sorularınıza cevaplar bulabilir ve kelimelerin sesli sözlük telaffuzlarını dinleyebilirsiniz. Türkçe bilim terimleri sözlüğü veritabanında bir çok konuda terimler ve anlamlarına ulaşabilirsiniz. Veritabanında yer alan Türkçe kelimeler TDK - Türk Dil Kurumu - sözlük anlamı referans alınarak eklenmiştir..